Go back to homepage

върнете се към блог страницата

💪6 ПОЛЗИ от VR Tренинг + видео примери

След като последните статии бяха насочени повече към маркетинг, искам да отделя малко внимание на ползите от VR тренинги. Все пак, смея да твърдя, че информацията и споменатите ползи са общовалидни за технологията и имат своето приложение и в маркетинга- така че за маркетинг хората вярвам, че също ще представлява интерес.

Благодарение на това, че VR технологията позволява да се симулират истински процеси и ситуации от физическия свят, тя става все по-широко приложима и търсена в областта на корпоративните тренинги.

Това са 6 основни ползи от използването на VR тренинг:

1. Преподаване на абстрактни концепции и умения 🤔💭

VR е изключително подходяща технология за визуализирането на абстрактни и/или сложни концепции свързани с работния процес. Пример за това е използването на VR за развитие на т.н меки умения в контекста на продажби, преговори или обратна връзка.

2. Визуализиране на сложни теми/процеси 🧑 🎓

Освен абстрактни и непредвидими сценарии, във Виртуална Реалност е възможно симулирането на сложни или иначе скъпо струващи процеси. По този начин например работниците в дадена индустриална компания могат да боравят със скъпи инструменти и машини, без страха, че ще ги повредят. Това ускорява процеса на учене и усвояване на уменията, необходими на дадения работник за определения процес.

Предоставяйки безопасна среда за експериментиране, без риск за реални последствия, VR тренингите ускоряват учебен процес, което помогна на работниците по-бързо да развият практически умения и да бъдат подготвени за реалната работна среда.

3. Подобряване на умения за решаване на проблеми 🤔💡

Участвайки във VR симулации и ролеви упражнения от истинската работна среда, служителите подобряват своите способности за вземане на решения, както и умения за сътрудничество.

В допълнение, VR тренинга е приложим и при ситуации с по-висок риск за здравето/ безопасността на служителите. Така те имат възможност да упражнят уменията си за взимане на критични решения чрез интерактивни практически упражнения, което позволява да се идентифицират техни области на слабости и да получат незабавна обратна връзка.

4. Увеличава сътрудничеството и комуникацията 👥🤝

Симулацията на сценарии от реалния свят във VR тренингите позволява развиването на умения за по-добра комуникация и сътрудничество с колегите. Ефектът на "потапяне" и геймификацията на сценариите чрез интеракции предразполагат служителите към комуникация и взаимодействие един с друг. Логично, това има ефект и върху чувството за принадлежност към екипа и екипната работа като цяло.

5. Предлага безопасна и контролирана среда 👷🧷

В точка две споменах тази полза, но тя заслужава да бъде отделена като самостоятелна. Възможността да направим буквално фатална грешка при работата с опасна машина, но без фаталните последици доскоро беше чисто и просто немислимо. Именно това предлагат VR тренингите за безопасност. Поставен във симулация във Виртуална Реалност, човек може да упражни умения и сценарии, които в реалния свят не биха били възможни. Това предоставя един допълнителен аспект на учене чрез изживяване и ускорява значително процеса на учене. Това е особено важно например във здравеопазването или тежката промишленост, където служителите работят във високо рискова за здравето и сигурността им среда.


6. Подобрява задържането и разбирането на информация 🧠📚

Споменатия в точка 4 ефект на "потапяне" или "имерсия" е в основата на всяко едно VR изживяване, тренингите не правят изключение. Благодарение на този феномен, докато гледаме VR в мозъка ни се активират различни райони, един от които е хипокампуса, който отговаря за пространствената ориентация, създаването на спомени, и паметта (източник, проучване).

Колкото повече от сетивата ни и вниманието ни са фокусирани и ангажирани в правенето на дадена дейност, то толкова по-ефективно запомняме информацията свързана с нея - VR тренинг симулациите предоставят именно тази възможност.

2 КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА 🗝️

➡️ №1 Увеличаване на ефективността на тренинга 📈💪

С VR тренингите, е възможно да се ускори процеса на обучение и да се увеличи ефективността на самия тренинг. Тъй като симулациите във VR са по-забавни и по-интерактивни, служителите се ангажират повече с процеса на обучение и усвояват по-бързо материала. В същото време, VR тренингите позволяват на мениджърите да наблюдават и да оценяват производителността на служителите по-ефективно.

➡️ №2 Спестяване на разходи 💰💸

Тъй като VR тренингите позволяват да се извършват обучения и симулации в безопасна среда, без нуждата от реални инструменти и оборудване, компаниите могат да спестят значителни разходи по отношение на закупуване и поддръжка на оборудване и инструменти за обучение. Освен това, компаниите могат да спестят и на разходите за пътувания и настаняване на служителите по време на обучението.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 👀💡

Ползите от VR тренингите или използването на VR за корпоративни обучения са многобройни и разнообразни, включително повишена ангажираност, подобрено запазване на знания и подобрени способности за критично мислене и вземане на решения.

За да се възползвате напълно от VR технологията в корпоративното обучение и развитие, от решаващо значение е да осигурите висококачествено съдържание и ефективна интеграция между VR тренинга и работния процес.

VR Trainings Key Benefits 🗝️


🚩 Вижте някоя от другите статии със полезни съвети относно създаването на успешни VR кампании.


#vrexpress #deliveringrealities #xrsolutions #vrmarketing #vrbranding #productpresentation #vrroi #vrbestpractices #vrcampaign #vr4dwin #productvisualization #vrcases #bigbrandsusingvr #виртуалнареалност #vrмаркетинг

cookies icon

Този сайт използва бисквитки. Научи повече.