💪6 ПОЛЗИ от VR Tренинг + видео примери

Go back to homepage

върнете се към началната страница

Go back to homepage

върнете се към блог страницата

След като последните статии бяха насочени повече към маркетинг, искам да отделя малко внимание на ползите от VR тренинги. Все пак, смея да твърдя, че информацията и споменатите ползи са общовалидни за технологията и имат своето приложение и в маркетинга- така че за маркетинг хората вярвам, че също ще представлява интерес.

Благодарение на това, че VR технологията позволява да се симулират истински процеси и ситуации от физическия свят, тя става все по-широко приложима и търсена в областта на корпоративните тренинги.

Това са 6 основни ползи от използването на VR тренинг

1. Преподаване на абстрактни концепции и умения 🤔💭

VR е изключително подходяща технология за визуализирането на абстрактни и/или сложни концепции свързани с работния процес. Пример за това е използването на VR за развитие на т.н меки умения в контекста на продажби, преговори или обратна връзка.

2. Визуализиране на сложни теми/процеси 🧑 🎓

Освен абстрактни и непредвидими сценарии, във Виртуална Реалност е възможно симулирането на сложни или иначе скъпо струващи процеси. По този начин например работниците в дадена индустриална компания могат да боравят със скъпи инструменти и машини, без страха, че ще ги повредят. Това ускорява процеса на учене и усвояване на уменията, необходими на дадения работник за определения процес.

Предоставяйки безопасна среда за експериментиране, без риск за реални последствия, VR тренингите ускоряват учебен процес, което помогна на работниците по-бързо да развият практически умения и да бъдат подготвени за реалната работна среда.

3. Подобряване на умения за решаване на проблеми 🤔💡

Участвайки във VR симулации и ролеви упражнения от истинската работна среда, служителите подобряват своите способности за вземане на решения, както и умения за сътрудничество.

В допълнение, VR тренинга е приложим и при ситуации с по-висок риск за здравето/ безопасността на служителите. Така те имат възможност да упражнят уменията си за взимане на критични решения чрез интерактивни практически упражнения, което позволява да се идентифицират техни области на слабости и да получат незабавна обратна връзка.

4. Увеличава сътрудничеството и комуникацията 👥🤝

Симулацията на сценарии от реалния свят във VR тренингите позволява развиването на умения за по-добра комуникация и сътрудничество с колегите. Ефектът на "потапяне" и геймификацията на сценариите чрез интеракции предразполагат служителите към комуникация и взаимодействие един с друг. Логично, това има ефект и върху чувството за принадлежност към екипа и екипната работа като цяло.

5. Предлага безопасна и контролирана среда 👷🧷

В точка две споменах тази полза, но тя заслужава да бъде отделена като самостоятелна. Възможността да направим буквално фатална грешка при работата с опасна машина, но без фаталните последици доскоро беше чисто и просто немислимо. Именно това предлагат VR тренингите за безопасност. Поставен във симулация във Виртуална Реалност, човек може да упражни умения и сценарии, които в реалния свят не биха били възможни. Това предоставя един допълнителен аспект на учене чрез изживяване и ускорява значително процеса на учене. Това е особено важно например във здравеопазването или тежката промишленост, където служителите работят във високо рискова за здравето и сигурността им среда.


6. Подобрява задържането и разбирането на информация 🧠📚

Споменатия в точка 4 ефект на "потапяне" или "имерсия" е в основата на всяко едно VR изживяване, тренингите не правят изключение. Благодарение на този феномен, докато гледаме VR в мозъка ни се активират различни райони, един от които е хипокампуса, който отговаря за пространствената ориентация, създаването на спомени, и паметта (източник, проучване).

Колкото повече от сетивата ни и вниманието ни са фокусирани и ангажирани в правенето на дадена дейност, то толкова по-ефективно запомняме информацията свързана с нея - VR тренинг симулациите предоставят именно тази възможност.

2 КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА 🗝️

➡️ №1 Увеличаване на ефективността на тренинга 📈💪

С VR тренингите, е възможно да се ускори процеса на обучение и да се увеличи ефективността на самия тренинг. Тъй като симулациите във VR са по-забавни и по-интерактивни, служителите се ангажират повече с процеса на обучение и усвояват по-бързо материала. В същото време, VR тренингите позволяват на мениджърите да наблюдават и да оценяват производителността на служителите по-ефективно.

➡️ №2 Спестяване на разходи 💰💸

Тъй като VR тренингите позволяват да се извършват обучения и симулации в безопасна среда, без нуждата от реални инструменти и оборудване, компаниите могат да спестят значителни разходи по отношение на закупуване и поддръжка на оборудване и инструменти за обучение. Освен това, компаниите могат да спестят и на разходите за пътувания и настаняване на служителите по време на обучението.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 👀💡

Ползите от VR тренингите или използването на VR за корпоративни обучения са многобройни и разнообразни, включително повишена ангажираност, подобрено запазване на знания и подобрени способности за критично мислене и вземане на решения.

За да се възползвате напълно от VR технологията в корпоративното обучение и развитие, от решаващо значение е да осигурите висококачествено съдържание и ефективна интеграция между VR тренинга и работния процес.

VR Trainings Key Benefits 🗝️


🚩 Вижте някоя от другите статии със полезни съвети относно създаването на успешни VR кампании.


#vrexpress #deliveringrealities #xrsolutions #vrmarketing

#vrbranding #productpresentation #vrroi #vrbestpractices

#vrcampaign #vr4dwin #productvisualization #vrcases

#bigbrandsusingvr #виртуалнареалност #vrмаркетинг

cookies icon

Този сайт използва бисквитки. Научи повече.