Go back to homepage

върнете се към началната страница

Бисквитки

РЕЗЮМЕ

Настоящото Уведомление за защита на личните данни се прилага по отношение на “ВР Експрес ООД” , дружество с адрес на управлени ул. „Странджа“ 58, 1303 София ("Администратор", "ККС", "ние", "наш/а/е/и" и "ние"), уебсайтове (нашите “Уебсайтове”), мобилни сайтове, приложения, уиджети, и други мобилни интерактивни характеристики (заедно наричани нашите "Приложения") (като Приложенията и Уебсайтовете всички колективно са наричани “Сайтовете”), които съдържат линк към настоящото Уведомление за защита на личните данни. Можете да прочетете пълната версия на Уведомлението за защита на личните данни и да откриете резюме по-долу. Моля обърнете внимание, че настоящото Уведомление за защита на личните данни не се отнася за и ние не носим отговорност във връзка с неприкосновеността на личния живот, информация или други практики на трети лица, включително трето лице, което оперира сайт, към който тези Сайтове съдържат линк. Включването в Сайтовете на линк към друг сайт не предполага одобрение на сайта, към който е този линк, от наша страна или от страна на нашите свързани лица.

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Какво представлява настоящото Уведомление за защита на личните данни?

“ВР Експрес ООД”, дружество с адрес на управление ул. „Странджа“ 58, 1303 София ("Администратор", "ККС", "ние", "наш/а/е/и" и "ние"), се отнася с голямо внимание към Вашата лична неприкосновеност и препоръчва да се запознаете с начина, по който то събира, използва и разкрива информация, пряко или непряко свързана с Вас като физическо лице ("Лични данни"), както и с правата, които имате в това отношение.ККС е администраторът (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО – оттук нататък наричан "Общия регламент относно защитата на данните"), който отговаря за обработката на Вашите Лични данни, описана в Уведомлението за защита на личните данни.Настоящото Уведомление за защита на личните данни ("Уведомлението за защита на личните данни ") описва как ККС обработва Вашите Лични данни, събрани във връзка с определени уебсайтове (нашите “Уебсайтове”), мобилни сайтове, приложения, уиджети, и други мобилни интерактивни характеристики (заедно наричани нашите "Приложения") (като Приложенията и Уебсайтовете всички колективно са наричани “Сайтовете”).Можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, посочена в раздел 10 от това

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И КАК СЕ СЪБИРА ТЯ?

 Ние събираме различни категории лична информация. Категориите информация, която събираме, могат да включват: информация за контакт и профил; Информация за предпочитания и интереси; Потребителско съдържание (UGC); Информация за местоположението; Информация, предоставена от социални мрежи и от трети лица. Тази лична информация събираме от Вас по много начини, като няколко примера включват:
·  Когато ни изпращате лична информация. Събираме лични данни за Вас, когато ни я предоставяте активно, например когато се регистрирате за създаване на акаунт или публикувате коментари, снимки и видеоклипове, или записвате гласа си в контекста на участието Ви в промоция или чат с потребители.
·  Когато използвате нашите Сайтове. Ние (и трети лица-партньори от наше име) събираме лична информация за Вас автоматично, когато използвате нашите Сайтове.
·  Когато не сте свързани с интернет: Ние също така събираме Ваши Лични данни, когато си взаимодействате с нас и по начини, различни от тези чрез нашите Сайтове, например когато участвате в събития на VR Express или когато се свържете с нас чрез Сайтове на нашите партньори; Възможно е да свързваме или комбинираме информация, която събираме за Вас от различни източници, за да осигурим последователно потребителско изживяване, независимо от това как взаимодействате с нас – онлайн, чрез мобилни или социални медии. Ние използваме личната информация за различни цели: например, за да изпълним Ваши искания и да се свържем с Вас; за да Ви изпращаме персонализирано рекламно и промоционално съдържание и материали; за да анализираме и подобряваме нашите Сайтове и нашата дейност; и по други причини, описани по-пълно в нашето Уведомление за защита на личните данни. За да научите повече за информацията, която събираме, и това как я използваме, вижте нашето пълно Уведомление за защита на личните данни.

КАК СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Ние споделяме информация при най-различни обстоятелства за целите на функционирането на нашите Сайтове, за да отговорим на Ваши искания, за да подобрим Вашето изживяване и по друг начин да извършваме дейността си. Например възможно е да споделяме информация:
· С наши свързани лица и компании в VR Express, които е възможно да използват информацията по начин, съответстващ на настоящото Уведомление за защита на личните данни.
· С трети лица с цел да изпълним Ваше искане, като например, когато изберете да споделите Ваши дейности с приятели и лица за контакт.
За да научите повече за тези и други начини, по които е възможно да споделяме Ваша лична информация, моля вижте нашето пълно Уведомление за защита на личните данни.

КАКВИ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ИМАТЕ?

Нашето желание е да разбирате какви са Вашите права и възможности за избор относно това как обработваме Вашата лична информация. В зависимост от това как използвате Сайтовете, тези права и възможности за избор могат да включват следното:
· Индивидуални права. Вие имате конкретни права съгласно действащото законодателство относно неприкосновеността на личния живот по отношение на Вашата лична информация, която ние съхраняваме, включително право на достъп и заличаване и право на ограничаване на някои дейности по обработване.
· Рекламиране въз основа на интереси. Посетете сайта на Европейски алианс за интерактивна дигитална реклама, онлайн ресурсите на Инициативата за мрежова реклама и/или ресурсите на Алианса за дигитална реклама, за да научите как можете да се откажете от някои реклами, основани на интереси. Някои от тези откази може да не са ефективни, освен ако браузърът Ви е настроен да приема бисквитки. Освен това, ако използвате друго устройство, сменяте браузъри или изтривате бисквитки, може да се наложи да изпълните отново задачата за отказ. Възможно е също така да можете да ограничите рекламирането въз основа на интереси чрез настройките на мобилното си устройство, като изберете „ограничаване на проследяването за реклами“ (iOS) или „отказване от реклами въз основа на интереси” (Android).
· Настройки и предпочитания за бисквитките. Може да управлявате бисквитките и други технологии за проследяване чрез настройките на браузъра Ви.
· Настройки и предпочитания за електронната поща. Ако повече не желаете да получавате маркетингови имейли от нас, можете да изберете да се отпишете по всяко време. Можете също така да настроите опциите си за електронна поща така, че да предотвратите автоматично изтегляне на изображения, които може да съдържат технологии за проследяване.
За да научите повече за Вашите права и възможности за избор, моля, вижте нашето пълно Уведомление за защита на личните данни.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАШЕТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Ако имате въпроси относно нашето Уведомление за защита на личните данни, моля пишете ни на имейл office@vrexpress.io.
Преди да осъществите достъп до, или да използване нашите Сайтове, моля, уверете се, че сте прочели и разбрали как събираме, обработваме, съхраняваме, използваме и разкриваме Вашата лична информация, както е описано в настоящото
Уведомление за защита на личните данни.
Виж АНЕКС 1 – ОБРАБОТВАЩИ ДАННИТЕ
Виж АНЕКС 2 – ТЕХНОЛОГИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

КАКВИ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ИМАТЕ?

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ: 03.09.2021 Ако имате въпроси относно нашето Уведомление за защита на личните данни, моля пишете ни на имейл office@vrexpress.io. Преди да осъществите достъп до, или да използване нашите Сайтове, моля, уверете се, че сте прочели и разбрали как събираме, обработваме, съхраняваме, използваме и разкриваме Вашата лична информация, както е описано в настоящото Уведомление за защита на личните данни.

УВЕДОМЛЕНИЕ НА VR Express ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
- ПЪЛЕН ТЕКСТ

Какво представлява настоящото Уведомление за защита на личните данни?

“ВР Експрес ООД”, дружество с адрес на управление ул. „Странджа“ 58, 1303 София ("Администратор", "ККС", "ние", "наш/а/е/и" и "ние"), се отнася с голямо внимание към Вашата лична неприкосновеност и препоръчва да се запознаете с начина, по който то събира, използва и разкрива информация, пряко или непряко свързана с Вас като физическо лице ("Лични данни"), както и с правата, които имате в това отношение.ККС е администраторът (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО – оттук нататък наричан "Общия регламент относно защитата на данните"), който отговаря за обработката на Вашите Лични данни, описана в Уведомлението за защита на личните данни.Настоящото Уведомление за защита на личните данни ("Уведомлението за защита на личните данни ") описва как ККС обработва Вашите Лични данни, събрани във връзка с определени уебсайтове (нашите “Уебсайтове”), мобилни сайтове, приложения, уиджети, и други мобилни интерактивни характеристики (заедно наричани нашите "Приложения") (като Приложенията и Уебсайтовете всички колективно са наричани “Сайтовете”).
Можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, посочена в раздел 10 от това Уведомление за защита на личните данни.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

Чрез Сайтовете, онлайн или когато не сте свързани с интернет, ние събираме и обработваме Лични данни по различни начини:
·  Когато ни изпращате лична информация. Събираме лични данни за Вас, когато ни я предоставяте активно, например когато се регистрирате за създаване на акаунт или публикувате коментари, снимки и видеоклипове, или записвате гласа си в контекста на участието Ви в промоция или чат с потребители.
·  Когато използвате нашите Сайтове. Ние (и трети лица-партньори от наше име) събираме лична информация за Вас автоматично, когато използвате нашите Сайтове.
·  Когато не сте свързани с интернет: ние събираме Ваши Лични данни, когато не използвате наши Приложения и/или Сайтове, например когато участвате в събития на VR Express или когато се свързвате със Сайтове на наши партньори;a.                
Личните данни, които събираме и обработваме за Вас
·  Информация за контакт и профил: Лична информация, като например Вашето име, фамилия, потребителско име, дата на раждане, телефонен номер, адрес, бизнес информация, възраст, пощенски адрес и адрес за доставка, държава на пребиваване, телефонни номера и имейл адрес, промоционален код за печалба, когато се регистрирате за наши Сайтове, регистрирате се за нашия мейлинг лист, включвате се в конкурс, участвате промоция или в лотария, или по друг начин общувате или си взаимодействате с нас.
·  Информация за предпочитания и интереси: Група предпочитания за уведомления, маркетингови съобщения и това как се показва нашият сайт;
· Профил в социалните медии: Когато си взаимодействате с нашите Сайтове чрез различни социални медии, като например, когато влезете чрез Facebook в нашите Сайтове или ни „харесате“ във Facebook, или когато ни последвате или споделяте наше съдържание във Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Instagram или други сайтове, е възможно да получаваме информация от тези социални мрежи, включително информация за потребителския Ви профил, потребителски идентификатор, свързан с акаунта Ви в социални медии, както и всяка друга информация, която позволите на социалната мрежа да споделя с трети лица;·        Потребителско съдържание (UGC), коментари, чат и мнения: Когато се свържете с нас директно, например чрез електронна поща, телефон, мейл или чрез попълване на онлайн формуляр или чрез участие в онлайн чат, ние ще регистрираме Вашите коментари и мнения. Ние също така ще регистрираме коментари и мнения, които изразявате, когато отговаряте на анкети, включвате се в лотарии или участвате в промоции, които провеждаме. Тези категории лични данни могат да включват и запис на глас, снимка и видео, ако позволите на Сайтовете да използват видео на живо от камерата на Вашето устройство. Тази функционалност се използва, за да Ви бъде предоставено подобрено интерактивно изживяване. Ние и нашите доставчици на услуги не събираме, нито записваме изображения, информацията за видеопотока или каквато и да е информация за нечии лица във видеопотока. Информацията остава на Вашето устройство и се изтрива, когато изключите браузъра или приложението. Въпреки това е възможно ние и нашите доставчици на услуги да събираме друга информация за това как използвате функционалността, като например колко често и колко дълго я използвате.
· Данни за местоположението: Нашето приложение не събира, не съхранява, нито чете данните за местоположението чрез GPS, Wi-Fi или триангулация на безжична мрежа. Ние или нашите доставчици-трети лица събираме само анонимни, произволно генерирани идентификации на приложения, за да откриваме близостта на потребителите до нашия търговски обект и да изпращаме промо-съобщения за конкретни локации, както и отстъпки, предлагани в магазините около Вас.b.
Автоматично събирана информация
Когато използвате нашите Сайтове, четете нашите имейли, или по друг начин контактувате с нас чрез компютър или мобилно устройство, ние и нашите партньори-трети лица може автоматично да събираме информация за това как осъществявате достъп и използвате Сайтовете, както и информация за устройството, което използвате за достъп до Сайтовете.Ние използваме тази информация, за да подобрим и персонализираме Вашето потребителско изживяване, да наблюдаваме и подобряваме нашите Сайтове, както и за други вътрешни цели.Обичайно ние събираме тази информация чрез различни технологии за проследяване, включително бисквитки, Flash-обекти, пикселни маркери, уебсайтове, вградени скриптове, технологии за идентифициране на местоположението и подобни технологии (заедно наричани “технологии за проследяване”).По-специално чрез технологии за проследяване събираме Вашите Лични данни, когато взаимодействате със Сайтовете; технологиите за проследяване ще ни позволят, например, да намерим наблизо продукти за Вас, да Ви предложим оферти в реално време и други; да Ви предоставим персонализирани маркетингови съобщения; с цел противодействие с измамите; за да анализираме и подобряваме работата на нашите продукти; за събиране на данни за инсталиране (идентификатор на устройство, източник на трафик, ниво на батерията, носител, модел на устройство) за проследяване на инвестициите в медиите; и да изпълняваме други законни цели.Можете да приемете и да отхвърлите тези технологии (освен когато това е необходимо за правилното функциониране на Приложението), като регулирате настройките на мобилния си телефон или предпочитанията си за поверителност на настройките на потребителския Ви профил, както е обяснено по-долу в раздел 5.Информацията, която събираме автоматично за Вас, може да е комбинирана с друга лична информация, която събираме директно.По-долу е посочена информацията, която е възможно да събираме автоматично
· Информация, свързана с използването на Сайтовете (например колко пъти и за колко време си взаимодействате с Приложението, кои видеоклипове сте гледали, в какви томболи или конкурси сте участвали, от кой уебсайт идвате, колко пъти сте кликнали върху определен елемент);
· Лични данни, свързани с Вашите взаимодействия с нашите маркетингови съобщения (например, дали ги отваряте или не, дали кликвате върху тях или не);
·Информация за устройството, което използвате за достъп до и взаимодействие със Сайтовете (например това ни дава възможност да разберем дали използвате компютър, таблет или смартфон, разделителната способност на екрана Ви, операционната Ви система, Вашата Wi-Fi връзката, Вашия интернет браузър и Вашия IP адрес, информация за Регистрационния файл на сървъра).
· Поведенчески данни: Информация, извлечена от комбинацията от идентификатора на устройството и системните събития, които могат да бъдат използвани за идентифициране на поведенчески тенденции и модели и да Ви се изпращат маркетингови съобщения, свързани със събитията, в които сте участвали.
· Данни за участие: Лични данни, отнасящи се за Вашето участие в промоцията, наградата, анкетата, лотарията, промоцията за моментна печалба, състезанието и други видове промоции (напр. вид промоция, дата и час на участие в промоцията, резултат от участието в промоцията, информация, необходима за изпълнението на Вашата награда, като например размер на тениска и/или на обувки).
· Аналитична информация: Възможно е да събираме аналитични данни или да използваме инструменти за анализ на трети лица, които да ни помогнат да измерваме тенденциите в трафика и използването на Сайтовете и да разберем повече за демографията и поведението на нашите потребители.c.
Събиране на данни от страна на трети лица и рекламиране въз основа на интереси
· Рекламиране въз основа на интереси: Ние участваме в рекламиране въз основа на интереси и използваме трети лица-рекламни компании, за да Ви предлагаме таргетирани реклами въз основа на историята на Вашето сърфиране. Разрешаваме на трети лица-онлайн рекламни мрежи, компании-социални медии и други услуги на трети лица да събират информация за това как използвате нашите уебсайтове и мобилни приложения с течение на времето, така че да могат да възпроизвеждат или показват реклами на нашите Сайтове, на други Уебсайтове и Приложения или Сайтове, които можете да използвате, и на други устройства, които можете да използвате. Обикновено, но не винаги, информацията, използвана за реклама въз основа на интереси, се събира чрез бисквитки или други подобни технологиите за проследяване, които разпознават устройството, което използвате, и събират информация, включително информация за поредицата от кликнати линкове (clickstream), вид на браузъра, дата и час, когато сте посетили сайта, както и други информация. Възможно е да споделяме общ идентификатор на акаунта (като например имейл адрес или потребителско име) с нашите трети лица-рекламни партньори, с който да Ви идентифицираме в различните устройства. Ние и нашите трети лица-партньори използваме тази информация, за направим рекламите, които виждате онлайн, по-подходящи за Вашите интереси, както и за събиране на информация, свързана с реклама, като например отчитане, атрибутиране, анализи и проучване на пазара. Вижте раздел 10 по-долу, за да научите повече за това как можете да контролирате рекламирането въз основа на интереси.
· Уиджети и реклама в социални медии: възможно е нашите Сайтове да включват функции на социални медии, като например бутон на Facebook Like, Google Plus, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter или други уиджети. Тези компании за социални медии могат да Ви разпознават и да събират информация за Вашето посещение в нашите Сайтове и могат да поставят бисквитка или да използват други технологии за проследяване. При Вашите взаимодействия с тези функции се прилагат правилата за лична неприкосновеност на тези компании. Ние Ви показваме таргетирани реклами чрез платформи на социални медии, като например Facebook, Twitter, Google+ и други. Тези компании имат програми за рекламиране въз основа на интереси, които ни позволяват да насочваме реклами към потребители, които са проявили интерес към нашите Сайтове, докато тези потребители са на платформата на социалната медия, или към групи от други потребители, които имат сходни черти, като вероятни търговски интереси и демография. Спрямо тези реклами се прилагат политиките за лична неприкосновеност на тези компании за социални медии, които ги предоставят.
· Информация за потребителското изживяване: На някои от нашите уебсайтове или Сайтове използваме инструменти на трети лица, за да наблюдаваме информация за изживяването на потребителите. Тези инструменти автоматично събират информация за използването, включително кликвания и движения на мишката, скролване по страници и всеки текст, написан в онлайн формуляри на уебсайтове. Събраната информация не включва пароли, данни за плащане или други чувствителни лични данни. Ние използваме тази информация за анализ на сайта, оптимизация и подобряване на неговата използваемост. Не разрешаваме тази информация да бъде споделяна с трети лица, или използвана от тях за техни собствени цели.Моля, обърнете внимание, че е възможно наши контрагенти, предоставящи услуги, свързани с реклама онлайн и по имейл, да използват пикселни маркери, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии във връзка със Сайтовете, което да им помага да управляват нашите онлайн и имейл рекламни кампании и да подобряват ефективността на тези кампании. Например, ако определен търговец е поставил уникална бисквитка във Вашия компютър, той може да използва пикселни маркери, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии, които да разпознават бисквитката, когато посещавате Сайтовете, и да разбере кои от нашите онлайн реклами е възможно да са Ви довели на нашите Сайтове, като търговецът може да ни предостави друга информация за наши цели. Моля, обърнете внимание, че е възможно да свържем тази предоставена ни от нашите търговци Друга информация с Лични данни за Вас, които сме събрали преди това.Възможно е да използваме рекламни компании - трети лица, за да обслужваме реклами на нашите Сайтове. Тези компании могат да използват информация (без тя да включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) за Вашите посещения в този и други уебсайтове, за да предоставят реклами за стоки и услуги, които биха представлявали интерес за Вас.Възможно е да свързваме или комбинираме Вашите дейности и информация, събрана от Вас на нашите уебсайтове и мобилни приложения, с информация, която събираме автоматично чрез технологии за проследяване. Това ни позволява да Ви предоставим персонализирано изживяване, независимо от това как взаимодействате с нас – онлайн, чрез мобилни или социални медии.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВАС НЕ СЪБИРАМЕ?

Ние не събираме и не обработваме Лични данни, отнасящи се до Вашия:
·  расов или етнически произход;
·  политически възгледи;
·  религиозни или философски убеждения;
·  здравословно или медицинско състояние;
·  криминално минало;
·  членство в профсъюзи;
·  генетични или биометрични данни;
·  сексуален живот или ориентация; (наричани "Чувствителни лични данни ").
Ние Ви молим да не ни изпращате и да не ни разкривате никакви Чувствителни лични данни чрез Сайтовете или по друг начин. Въпреки това можем да ви помолим да споделите с нас информация, свързана с вашето здравословно или медицинско състояние, когато е необходимо с цел анализ и адресиране на инциденти с нашите продукти или опаковки. Освен това ние ще обработваме такава информация, ако я съобщавате на нашите колеги по време на разговор или доброволно изразявате съгласието си чрез комуникация и /или каквото и да е друго средство.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Сайтовете са предвидени за лица, които са навършили 13 и повече години, с родителско съгласие за обработване на лични данни въз основа на предоставено съгласие, до навършване на 16-годишна възраст. Молим лица под 13-годишна възраст да не предоставят Лични данни чрез Услугите.За някои Сайтове е възможно да има възрастови ограничения, въз основа на това, което е подходящо за разглеждане за определена възраст или какво е законно разрешено. Когато се прилагат конкретни възрастови ограничения, това ще бъде ясно отбелязано на съответния Сайт и е възможно да задаваме въпроси, за да проверим Вашата възраст, преди да пристъпите към разглеждането им.Това означава, че лица на възраст под 16 години не могат да участват в дейностите, изброени в раздел 6, когато те се основават на съгласие, като например получаване на маркетингови съобщения и персонализирани push-уведомления въз основа на местоположение, като ние няма да обработваме техните лични данни.

ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР И КОНТРОЛ ВЪРХУ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Настройки за споделяне на потребителски профил и данни:
Можете да актуализирате информацията за потребителския си профил, като потребителско име, адрес или платежна информация, и да промените някои от предпочитанията си за споделяне на данни на страницата си в профила.
Как да контролирате предпочитанията си за електронна поща
:
Можете да спрете да получавате промоционални имейли от нас, като кликнете върху линка „Отписване“, предоставен в тези съобщения. Правим всичко възможно, за да обработваме своевременно всички заявки за отписване. Нямате възможност да се откажете от съобщения, свързани с услугата (напр. проверка на акаунт, съобщения относно транзакции, промени/ актуализации на функциите на Услугата, уведомявания по технически въпроси и сигурност
).
Промяна или изтриване на информацията Ви:
Ако имате въпроси относно преглед, модифициране или изтриване на информацията Ви, или ако желаете да премахнете името си или коментарите от нашия уебсайт или публично показвано съдържание, можете да се свържете с нас директно, както е описано по-подробно в раздел 10 от настоящото Уведомление за защита на личните данни. Възможно е да не можем да променяме или изтриваме информацията Ви във всички случаи
.Геолокация: Можете да контролирате проследяването на местоположението, като регулирате настройките на услугите си за местоположение в мобилното си устройство. Възможно е да продължим да определяме приблизителното Ви местоположение въз основа на Вашия IP адрес, когато влезете в Услугата чрез компютър или устройство.
Запис на снимки, видео и глас:
Можете да контролирате, в това число да изключите функциите на Сайтовете, свързани с обработване на снимки, видео, излъчване на живо и запис на глас чрез предотвратяване достъпа на Сайтовете до камерата и микрофона или на Вашето устройство
.
Предпочитания, свързани с бисквитки, проследяване и рекламиране въз основа на интереси:
· Бисквитки и Flash бисквитки. Повечето браузъри дават възможност да регулирате настройките на браузъра си така, че: (i) да Ви уведомява, когато получите бисквитка, която Ви позволява да изберете дали да я приемете или не; (ii) да забрани съществуващи бисквитки; или (iii) да настроите браузъра си автоматично да отхвърля бисквитките.Блокирането или изтриването на бисквитки може да се отрази отрицателно на изживяването Ви при използване на Сайтовете, тъй като някои функции на нашите Сайтове може да не работят правилно.Можете да настроите опциите си за електронна поща така, че да предотвратите автоматичното изтегляне на изображения, които може да съдържат технологии, които биха ни позволили да разберем дали сте видели или сте проявили активност във връзка с нашите имейли.Изтриването на бисквитки не изтрива Локални обекти за съхранение (LSO), като Flash обекти и HTML5. За да управлявате настройки и предпочитания, свързани с Flash бисквитки, трябва да използвате мениджъра на настройките на уебсайта на Adobe. Ако решите да изтриете Flash обекти от нашите Сайтове, тогава може да нямате достъп и да използвате всички или част от Сайтовете или да се възползвате от предлаганата информация и Сайтове.
·  Рекламиране въз основа на интереси. За да научите повече за рекламирането въз основа на интереси и как можете да се откажете от някои от тези реклами, може да пожелаете да посетите онлайн ресурсите на NAI - мрежовата рекламна инициатива на адрес http://www.networkadvertising.org/choices, ресурсите на Алианса за дигитална реклама на www.aboutads.info/choices и/или Your Online Choices на http://www.youronlinechoices.com.
· Свързване на различни устройства. Моля, обърнете внимание, че отказът от получаване на реклами въз основа на интереси чрез онлайн ресурсите на NAI и Алианса за дигитална реклама или Your Online Choices ще изключи потребителя от получаването само на реклами въз основа на интереси в този конкретен браузър или устройство, но потребителят може все още да получава реклами въз основа на интереси на своите други устройства. Трябва да извършите отказа във всеки браузър или устройство, което използвате.
· Реклама за мобилни устройства. Възможно е също така да можете да ограничите рекламирането въз основа на интереси през настройките на мобилното си устройство, като изберете "лимит за проследяване за целите на рекламата" („limit ad tracking“, iOS) или "отказ от интернет реклами" („opt-out of interest-based ads“, Android). Възможно е също така да можете да се откажете от някои, но не всички интернет реклами, обслужвани от мрежи за реклами на мобилни устройства, като посетите http://youradchoices.com/appchoices и изтеглите мобилното приложение AppChoices.  
Някои от тези откази може да не влязат в сила, освен ако браузърът Ви е настроен да приема бисквитки. Ако изтривате бисквитки, променяте настройките на браузъра, превключвате браузъри или компютри или използвате друга операционна система, ще трябва да се откажете отново.
Как използваме Вашите Лични данни?
a. За да отговорим на Вашите запитвания и искания:
· За да отговорим на Вашите запитвания, оплаквания и предложения относно Сайтовете, които ни изпращате чрез клиентски Сайтове или други комуникационни канали.
Правно основание за обработването: нашите законни интереси да обработваме адекватно и своевременно запитвания, оплаквания и предложения от клиенти относно Сайтовете.
b. За да Ви информираме за промени в Общите условия на Сайтовете и настоящото Уведомление за защита на личните данни:
· За да Ви изпращаме информация за промените в общите условия на Сайтовете и в настоящото Уведомление за защита на личните данни.Правно основание за обработването: нашите законни интереси да Ви информираме достатъчно рано преди тези промени да влязат в сила.
c. Маркетингови съобщения:
· За да Ви изпращаме или да Ви бъдат изпращани от нашите търговски партньори (индивидуално "Търговски партньор" и заедно "Търговски партньори") директни маркетингови съобщения по имейл и чрез push-уведомления. Директните маркетингови съобщения Ви информират, наред с други неща, за промоции или други подобни дейности, за продукти и Сайтове на VR Express и свързани марки (или тези на нашите Търговски партньори), както и да поискаме от Вас да попълвате въпросници и анкети.Директните маркетингови съобщения, изпращани от нашите Търговски партньори, могат да бъдат:o   Изцяло обработвани и управлявани от нашите Търговски партньори. При такива обстоятелства съответният Търговски партньор, който отговаря за всяко директно маркетингово съобщение, ще действа като администратор във връзка с обработването на Вашите Лични данни. Това обработване ще бъде предмет на създадено от този Търговски партньор уведомление за защита на личните данни, различно от настоящото Уведомление за защита на личните данни;o   Обработвани и управлявани съвместно от нас и нашите Търговски партньори. При такива обстоятелства ние и съответният Търговски партньор ще действаме като съвместни администратори за обработването на Вашите Лични данни. Ние ще сключим със съответния Търговски партньор подходящо споразумение за съвместно администриране на лични данни, като съществените характеристики на това споразумение ще бъдат достъпни за Вас.Правно основание за обработването: Вашето съгласие.Вие можете да приемете или да откажете да получавате директни маркетингови съобщения, като използвате таблото относно защита на личните данни на Сайтовете (просто трябва да активирате съответния бутон за превключване, ако желаете да получавате маркетингови съобщения и да го деактивирате от Настройки на профила).Можете да оттеглите съгласието си да получавате директни маркетингови съобщения, като кликнете върху връзката "Отписване" в края на всеки маркетингов имейл, или като деактивирате бутона за превключване на таблото относно защита на личните данни. на Приложението. Можете също така да ни съобщите, че желаете да оттеглите своето съгласие по имейл, като ни се обадите или ни пишете, като използвате информацията за контакт, посочена в раздел 10 от настоящото Уведомление за защита на личните данни.
d. Персонализация на маркетинговите съобщения:
· Възможно е да приспособим нашите маркетингови съобщения към Вас (включително персонализиране на реклами и препоръки за съдържание, показвани на нашите дигитални свойства и уебсайтове на трети лица (за настолни компютри и мобилни устройства) и мобилни приложения) въз основа на (i) информацията за потребителския Ви профил, (i) Вашето взаимодействате с нашите Сайтове (напр. вписване, включване в промоция, печалба, участие във викторина, качване на съдържание) и/или (iii) Вашето взаимодействие с маркетинговите ни съобщения (напр. дали ги отваряте, дали кликвате върху тях, дали ги гледате или не, дали взаимодействате с тях или не).Правно основание за обработването: Вашето съгласие.Можете да приемете или откажете персонализиране на маркетинговите съобщения, като използвате таблото относно защита на личните данни, достъпно на Сайтовете (просто трябва да активирате съответния бутон за превключване, ако желаете да получавате маркетингови съобщения и да го деактивирате, ако не желаете).Можете да оттеглите съгласието си да получавате персонализирани маркетингови съобщения, като влезете в таблото относно защита на личните данни и деактивирате бутона за превключване. Можете също така да ни уведомите, че желаете да оттеглите Вашето съгласие по електронна поща, като ни се обадите или ни пишете, като използвате информацията за контакт, посочена в раздел 10 на настоящото Уведомление за защита на личните данни.
e.  Промоции, специални оферти, програми за лоялност, теглене на награди и други оферти/ промоции:
·  За да можете да участвате в промоции, специални оферти, програми за лоялност, теглене на награди и други оферти/ промоции (например за да Ви изпращаме напомнящи имейли, прехвърляме Вашите Лични данни към партньори по изпълнението). Личните данни, които трябва да бъдат предоставени, за да се регистрирате в оферта/ промоция, обикновено включват Вашия имейл адрес, потребителско име и парола.Правно основание за обработването: Обработването на Вашите Лични данни за тази цел се основава на изпълнение на съответни общи условия на съответната промоция.
f. Анализ на данните за извличане на тенденции и подобряване продуктите и Сайтовете на VR Express:
· Ние събираме Вашите Лични данни с цел измерване на Вашето участие в Сайтовете (напр. за да разберем как използвате нашите Сайтове, кога използвате нашите Сайтове, с какво устройство), да анализираме поведението на потребителите, да извличаме тенденции и модели. Това ни помага да разберем потребителите на Сайтовете по-добре, да ги сегментираме в съдържателни групи и по-добре да адаптираме нашето съдържание към идентифицираните предпочитания на потребителите.Правно основание за обработването: Вашето съгласиеМожете да оттеглите съгласието си за събирането и използването на Вашите Лични данни за целите, свързани с извършване на анализи на данни за извличане на тенденции и подобряване на нашето Приложение и по-общо продуктите и Сайтовете на VR Express, като зададете Вашите предпочитания, свързани със защита на личните данни, в настройките на Профила. Просто трябва да активирате съответния бутон за превключване, ако желаете Вашите Лични данни да бъдат обработвани с цел да ни позволят да извършваме анализ на данни, за да извлечем тенденции и да подобряваме нашето Приложение и по-общо продуктите и Сайтовете на VR Express, както и да изключите отметката в бутона за превключване, ако не желаете това.Можете да оттеглите съгласието си за горепосочената цел, като посетите страницата и деактивирате съответния бутон за превключване. Можете също да ни уведомите, че желаете да оттеглите съгласието си по имейл, като ни се обадите или ни пишете, като използвате информацията за контакт, посочена в раздел 10 от настоящото Уведомление за защита на личните данни. След като оттеглите Вашето съгласие, ние ще спрем обработването за съответната цел.
g.  Анализ на данни с цел отчитане и анализ
· Ние събираме Вашите Лични данни на нашите уебсайтове и/или мобилни приложения, за да създаваме обобщени и анонимизирани отчети и да измерваме ефективността на нашите физически продукти, цифрови свойства и маркетингови кампании. От този анализ, ние извличаме пазарни тенденции за нашите цифрови дейности и ги използваме за подобряване и адаптиране на нашите продукти и услуги на VR Express.За тази цел е възможно да събираме информация, свързана с това как използвате нашите уебсайтове и/или мобилни приложения и информация за устройството(ата), което(които) използвате за достъп до и взаимодействие с Услугите, включително:
-Когато се регистрирате, потвърдите своя имейл адрес, потвърдите телефонния си номер, излезете от системата или влезете в някой от нашите уебсайтове и/или мобилни приложения.
- Когато приемете правните условия на уебсайта и/или мобилното приложение, като например неговите Общи условия и Уведомление за защита на личните данни.
- Когато взаимодействате със съдържание на уебсайта и/или мобилното приложение, например като кликнете върху линк (връзка), харесате съдържание или споделите съдържание.
- Когато се включите в игра, състезание или промоция, въведете ПИН код, сканирате ПИН код, баркод или QR код от продукт, когато съберете точки за лоялност, изразходвате точки за лоялност или изберете награда.Правно основание за обработването: нашите законни интереси да подобряваме нашите продукти и услуги
h. Персонализирани push-уведомления на базата на Вашето местоположение
·  Ние ще използваме технология на уеб маяци, за да разберем колко сте близо до наш търговски обект и ще Ви изпращаме известия в реално време за нашите промоции и отстъпки, предлагани в магазините в близост до Вас. Ние няма да събираме или обработваме Вашите „GPS“ данни за геолокация.Правно основание за обработването: Вашето съгласиеМожете да приемете или откажете това събиране и използване на Лични данни с цел изпращане на персонализирани базирани на местоположението push-уведомления, като зададете предпочитанията си за лична неприкосновеност в настройките на Профила. Трябва само да активирате съответния бутон за превключване, ако желаете Вашите Лични данни да бъдат обработвани с цел изпращане на персонализирани базирани на местоположението push-уведомления и да деактивирате бутона за превключване, ако не желаете. По подразбиране бутонът за превключване е деактивиран.Можете да оттеглите съгласието си за горепосочената цел, като влезете на тази страница и деактивирате съответния бутон за превключване. Можете също така да ни уведомите, че желаете да оттеглите Вашето съгласие, по електронна поща, като ни се обадите или като ни пишете, използвайки информацията за контакт, посочена в раздел 10 от настоящото Уведомление за защита на личните данни. След като оттеглите Вашето съгласие, ние ще спрем обработването за съответната цел.
i. Техническо функциониране на Сайтовете
· Ние събираме и използваме Вашите Лични данни за техническо администриране на Сайтовете и за да осигурим правилното им функциониране. По-специално, ние събираме информация за състоянието на устройството при блокиране на Приложението (като например уникални идентификатори на устройството, физическо местоположение на устройството по време на блокирането), за да идентифицираме причината за блокирането и да направим необходимото, за да не се случи отново.Правно основание за обработването: нашите законоустановени интереси по осигуряване правилното функциониране на Сайтовете от техническа/ ИТ гледна точка.
j. Изпълнение на нашите законови задължения
· За да спазим нашите законови задължения, съдебна процедура или нареждане от държавни органи, които могат да включват разпореждания от държавни органи извън Вашата държава на пребиваване, когато основателно смятаме, че сме задължени по закон да направи това и когато разкриването Вашите Лични данни е необходимо единствено за спазване на посочените законови задължения, процедури или разпореждания от държавни органи.Правно основание за обработването: Изпълнение на нашите законови задължения.
k. Законна защита на нашите интереси:
·  С цел законно прилагане на нашите общи условия, за защита на нашата дейност или тази на някое от нашите свързани лица, за защита на нашите права, лична неприкосновеност, безопасност или имущество и/или това на наши свързани лица, както и за да можем да следваме съществуващите средства за правна защита или за ограничаване на вреди, които е възможно да претърпим.Правно основание за обработването: нашите законни интереси с цел законна защита на нашата организация.
l.  Откриване на измами
·  Ние обработваме информация, свързана с Вашия профил, информация, свързана с използването на Сайтовете и информация за устройството(ата), което(които) използвате за достъп и взаимодействие със Сайтовете, за да установим дали се извършват измамни инсталации на Сайтовете.Правно основание за обработването: нашите законни интереси да защитим нашата организация от измами

ПРЕД КОГО СЕ РАЗКРИВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите Лични данни се разкриват на получателите, изброени в Анекс 1

КАКВИ ВИДОВЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ?

За да постигнем целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, ние извършваме пренос на Вашите Лични данни към държави, които не предлагат адекватно ниво на защита, като например САЩ и Сърбия.Нашите прехвърляния на данни към държави, които не предлагат адекватно ниво на защита, се подчиняват на следните подходящи гаранции в съответствие с ОРЗД, за да се осигури адекватната защита на Вашите Лични данни:- Стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС съгласно член 46, параграф 2 от ОРЗД (кликнете тук за достъп до решението на Комисията на ЕС относно стандартните договорни клаузи за прехвърляния към обработващи, установени в Трети държави); и- Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ за трансфери към юридически лица, установени в Съединените щати (кликнете тук за достъп до решението на Комисията в ЕС, отнасящо се за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ).За да получите релевантна информация относно всеки трансфер на Ваши Лични данни към трети държави (включително механизмите за съответния трансфер), моля свържете се с нашата Служба по защита на личните данни на този адрес office@vrexpress.io.

КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ПЛАТФОРМИ И ДРУГИ ПОДОБНИ?

Когато използвате Сайтовете, е възможно да попаднете на връзки към други уебсайтове, приложения и платформи, които не са предоставени от нас, а от други компании. Ние не носим отговорност за такива уебсайтове, приложения и платформи, като настоящото Уведомление за защита на личните данни не се прилага за тях. Трябва да прочетете политиките и правилата, които тези компании са публикували на своите уебсайтове, приложения и платформи, за да разберете как те защитават личните Ви данни.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНОТО ОТ НАС ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

a.  Вашите права във връзка с извършваното от нас обработване на Вашите Лични данниС оглед на извършваното от нас обработване на Вашите Лични данни, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, Вие имате на правото при определени обстоятелства:
·  да получите копие от всички Лични данни, които съхраняваме за Вас, както и да получите информация относно извършваното от нас обработване на Вашите Лични данни;
·  да поискате от нас да актуализираме или коригираме всички неточни Лични данни или да допълним непълни Лични данни;
·  да поискате от нас да преустановим обработването на Вашите Лични данни (i) за персонализация на маркетинговите push-уведомления, (ii) с цел извършване на анализ на данни за извличане на тенденции и модели на потребителско поведение и подобряване на нашите продукти и Сайтове на VR Express, (iii) за персонализиране на базирани на местоположението push-уведомления, (iv) с цел да Ви се изпращат директни маркетингови съобщения.Вие също така имате право, при определени обстоятелства:
·  да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни;
·  да поискате от нас да изтрием Вашите Лични данни;
·  да ограничите извършваното от нас обработване на Вашите Лични данни; и
·  да поискате от нас да Ви предадем Ваши Лични данни за Вас или да ги прехвърлим или да осъществим преноса им към друг администратор на данни.
b.  Връзка с нас, за да упражните правата сиАко желаете да упражните свои права, както е описано по-горе, можете да се свържете с нас чрез една от опциите по-долу.
·  Можете да се свържете с нас, като използвате формуляра за контакт, когато такъв е наличен на нашите Сайтове.        
Можете да ни изпратите имейл на следния адрес: office@vrexpress.io
·  обадите на: +359 899 807 886
·  Можете да ни пишете на следния пощенски адрес: ул.  № 8, София
Моля, посочете ясно каква информация бихте искали да Ви предоставим, прегледаме, коригираме, да прекратим да обработваме или да изтрием.
Можете също така да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или запитвания за извършваното от нас обработване на Вашите Лични данни, с помощта на опциите за връзка по-горе.
c. Данни за контакт на нашето Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на следния адрес: office@vrexpress.io
d. Право да подадете жалба пред компетентния орган за защита на даннитеВие имате право да подадете жалба пред съответния надзорен орган (по-специално във Вашата държава-членка по местопребиваване, на работното място или на мястото на твърдяното нарушение), ако сте на мнение, че Ваши Лични данни се обработват по начин, представляващ нарушение на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните № 2016/679 от 27 април 2016 г. За България надзорния орган е Комисията за защита на личните данни.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

a. Възнамеряваме да поддържаме точността и актуалността на Вашите Лични данни. Ще изтрием Личните данни, които съхраняваме за Вас, когато вече не са ни необходими.
b. Запазваме Ваши Лични данни, които използваме за целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, за максимален срок от 2 години, освен
· когато се прилагат законови изисквания, съгласно които трябва да запазим Вашите Лични данни за по-дълго или по-кратко време.
· Вашите Лични данни, които използваме с цел да Ви позволим участие в промоции, програми за лоялност и други подобни програми, провеждане на промоциите и подобни програми докато бъдат изпълнени, за максимален срок от 10 години.
· Вашите Лични данни, които използваме с цел да отговорим на Вашите искания за максимален срок от 10 години.
· Вашите Лични Данни, които се използват във връзка с искане за достъп до лични данни за максимален срок от 5 години от деня, в който сме Ви предоставил информацията.
c. Базираните на съгласие [бисквитки] и технологии, подобни на бисквитките, се съхраняват за максимален срок от 13 месеца във Вашето крайно оборудване (с изключение на [сесийни бисквитки] и подобни технологии, които се пазят по време на сесията Ви на сърфиране).
d. Акаунти във връзка с централната ни База данни за взаимодействието с потребителите, които не се използват 1 месец след създаването им (т.е. не е дадено съгласие за обработването на данните Ви, когато такова обработване се основава на съгласие – като например да Ви се изпращат маркетингови съобщения; и/или не е имало участие в промоции) ще бъдат изтрити в рамките на 2 месеца от създаването им.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние отдаваме голямо значение на сигурността на Вашата информация, и сме въвели предпазни мерки за запазване на целостта и сигурността на информацията, която събираме и която споделяме с нашите доставчици на Сайтовете.
Личните данни са криптирани в покой с помощта на асиметрично и симетрично криптиране и са кодирани при предаване с помощта на технология за сигурност, наречена Secure Sockets Layer, съкратено SSL. Технологията SSL криптира информацията преди да бъде обменена по интернет между устройството на потребителя и централните системи на Компанията, което ги прави неразбираеми за неоторизираните и по този начин гарантира конфиденциалността на предаваната информация. Използването на SSL също изисква съвместим браузър, способен да извършва "обмен" на ключ за сигурност с минимална дължина 128 бита, необходим за установяване на горепосочената защитена връзка с централните системи на съсобствениците.
Въпреки това, нито една система за сигурност не е непроницаема и не можем да гарантираме сигурността на нашите системи на 100%. Ако някаква информация под нашия контрол е компрометирана в резултат на нарушение на сигурността, ние ще предприемем разумни стъпки, за да проучим ситуацията и, когато е подходящо, да уведомим онези лица, чиято информация може да е била компрометирана и да предприемем други стъпки, в съответствие с всички приложими закони и регулации.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Спрямо настоящото Уведомление за защита на личните данни се прилага и то се тълкува в съответствие със законите на Белгия и всички други задължителни разпоредби на действащите закони в Европейския съюз.

АКТУАЛИЗАЦИИ В НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Можете да разберете кога настоящото Уведомление за защита на личните данни е изменено за последен път, като прегледате "ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ" в началото на тази страница.Всички съществени промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни ще Ви бъдат съобщени достатъчно рано преди тези промени да влязат в сила.Ако възразявате срещу определени промени, можете да закриете профила си. В случай че продължите да използвате нашите Сайтове след като публикуваме промените в настоящото Уведомление за защита на личните данни, това ще означава, че сте прочели и разбрали промените.Можете да разпечатате, изтеглите или по друг начин да запазите копие на настоящото Уведомление за защита на личните данни (и на всяка негова преработена версия) за Ваша информация.

cookies icon

Този сайт използва бисквитки. Научи повече.